Phổ điểm khối a năm 2016

Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo công bố phổ điểm những môn thi với phổ điểm những khối thi truyền thống cuội nguồn A, A1, B, C, D, D1 của thí sinh đk xét tuyển chọn vào ĐH, CD (thi trên 70 các thi vì trường ĐH công ty trì) để những trường cùng thí sinh tham khảo trong đăng ký xét tuyển chọn vào ĐH, CĐ sắp đến tới.

Bạn đang xem: Phổ điểm khối a năm 2016


Kết quả cho biết thêm trừ các khối thi D, D1 bao gồm điểm trung bình bên dưới 15, khối C bao gồm điểm trung bình giao động 15, những khối thi còn lại đều phải có điểm vừa phải trên 15. Điều này là do phổ điểm các môn thoải mái và tự nhiên như Toán, Lý, Hóa lệch về phía điểm trên cao còn phổ điểm của môn giờ đồng hồ Anh lệch về phía điểm thấp. Những đường cong phổ điểm rất đều, ko dốc sản xuất điều kiện thuận lợi cho các trường xác minh điểm trúng tuyển phù hợp với chỉ tiêu của mình.

I. Phổ điểm các môn thi của thí sinh trên 70 các thi bởi trường ĐH chủ trì

1. Môn Toán

Tổng số bài bác thi có đăng ký ĐH,CĐ - Toán569 681
Mức điểm cao nhất10
Số bài đạt mức cao nhất8
Số bài đạt trong tầm 9-105 438(chiếm 0.95%)
Điểm trung bình5.02
Trung vị5.25
Điểm có tương đối nhiều nhất6.25

 

*

2. Môn Ngữ văn

Tổng số bài xích thi có đk ĐH,CĐ - Ngữ văn554 861
Mức điểm cao nhất9.5
Số bài đạt tới cao nhất14
Số bài đạt trong vòng 9-10434 (chiếm 0.08%)
Điểm trung bình5.15
Trung vị5.25
Điểm có nhiều nhất5.00

*

3.

Xem thêm: Trường Đại Học Lâm Nghiệp Hà Nội, Trường Đại Học Lâm Nghiệp

Môn lịch sử

Tổng số bài bác thi có đăng ký ĐH,CĐ - định kỳ sử87 376
Mức điểm cao nhất10
Số bài đạt tới mức cao nhất5
Số bài bác đạt trong vòng 9-10877chiếm 1.00%)
Điểm trung bình4.32
Trung vị4.25
Điểm có không ít nhất3.00

*

4. Môn Địa lí

Tổng số bài bác thi có đk ĐH,CĐ - Địa lí191 810
Mức điểm trên cao nhất10
Số bài đạt mức cao nhất9
Số bài đạt trong khoảng 9-102 425 (chiếm 1.26%)
Điểm trung bình5.27
Trung vị5.25
Điểm có tương đối nhiều nhất5.00

*

5. Môn đồ lí

Tổng số bài xích thi có đăng ký ĐH,CĐ - đồ lí341 982
Mức điểm trên cao nhất10
Số bài đạt tới cao nhất14
Số bài đạt trong vòng 9-102 516(chiếm 0.74%)
Điểm trung bình6.02
Trung vị6.20
Điểm có không ít nhất6.60

*

6. Môn Hóa học

Tổng số bài bác thi có đăng ký ĐH,CĐ - Hóa học313 317
Mức điểm trên cao nhất10
Số bài đạt mức cao nhất15
Số bài xích đạt trong khoảng 9-101 479 (chiếm 0.47%)
Điểm trung bình5.48
Trung vị5.40
Điểm có rất nhiều nhất5.40

*

7. Môn Sinh học

Tổng số bài xích thi có đk ĐH,CĐ - Sinh học108 705
Mức điểm trên cao nhất10
Số bài đạt tới mức cao nhất6
Số bài bác đạt trong vòng 9-10971 (chiếm 0.89%)
Điểm trung bình5.26
Trung vị5.20
Điểm có tương đối nhiều nhất4.40

*

8. Môn giờ đồng hồ Anh

Tổng số bài bác thi có đăng ký ĐH,CĐ - giờ đồng hồ Anh472 000
Mức điểm trên cao nhất10
Số bài đạt mức cao nhất10
Số bài bác đạt trong vòng 9-102 444(chiếm 0.52%)
Điểm trung bình3.48
Trung vị3.00
Điểm có không ít nhất2.40

*

II. Phổ điểm những khối thi A, A1, B, C, D, D1 của thí sinh thi trên 70 các thi bởi vì trường ĐH chủ trì