TÓM TẮT TIỂU SỬ TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN PHÚ TRỌNG

radiobalochi.org - Chiều 23/10, sau thời điểm được thai giữ chức chủ tịch nước, ông Nguyễn Phú Trọng tuyên thệ tuyệt vời và hoàn hảo nhất trung thành cùng với Tổ quốc, cùng với Nhân dân, với Hiến pháp.

Bạn đang xem: Tóm tắt tiểu sử tổng bí thư, chủ tịch nước nguyễn phú trọng

*

radiobalochi.org - Ngày 23/10, Tổng túng bấn thư Nguyễn Phú Trọng đã làm được Quốc hội khoá XIV bầu giữ chức vụ quản trị nước, nhiệm kỳ 2016-2021.
*

radiobalochi.org - Tổng túng bấn thư Nguyễn Phú Trọng đã làm được Quốc hội khoá XIV bầu giữ chức vụ quản trị nước, nhiệm kỳ 2016-2021.
*

radiobalochi.org -Sáng 23/10, Quốc hội bỏ phiếu kín bầu Tổng túng thư Nguyễn Phú Trọng vào chức vụ quản trị nước. Hiệu quả bỏ phiếu đang được chào làng trong buổi chiều nay
Tag: Tân chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng Tổng túng thiếu thư- chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tuyên thệ nhậm chức


Ảnh: Quốc hội vứt phiếu bí mật bầu Tổng túng bấn thư quản lý tịch nước radiobalochi.org -Sáng 23/10, Quốc hội quăng quật phiếu kín đáo bầu Tổng túng bấn thư Nguyễn Phú Trọng vào chức vụ chủ tịch nước. Hiệu quả bỏ phiếu đã được chào làng trong chiều tối nayXem thêm:

Ảnh: Quốc hội vứt phiếu kín đáo bầu Tổng bí thư cai quản tịch nước

radiobalochi.org -Sáng 23/10, Quốc hội vứt phiếu bí mật bầu Tổng túng thiếu thư Nguyễn Phú Trọng vào chức vụ chủ tịch nước. Tác dụng bỏ phiếu đã được công bố trong chiều tối nay


Tổng túng thiếu thư Nguyễn Phú Trọng đắc cử chủ tịch nước radiobalochi.org - Tổng túng thư Nguyễn Phú Trọng đã được Quốc hội khoá XIV thai giữ chức vụ quản trị nước, nhiệm kỳ 2016-2021.


Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đắc cử chủ tịch nước

radiobalochi.org - Tổng túng bấn thư Nguyễn Phú Trọng đã được Quốc hội khoá XIV thai giữ chức vụ chủ tịch nước, nhiệm kỳ 2016-2021.


Tân quản trị nước Nguyễn Phú Trọng: “Tôi xin thưa thiệt là vừa mừng, vừa lo“ radiobalochi.org - Chiều 23/10, sau thời điểm được bầu giữ chức chủ tịch nước, ông Nguyễn Phú Trọng tuyên thệ hoàn hảo nhất trung thành cùng với Tổ quốc, với Nhân dân, cùng với Hiến pháp.


Tân chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: “Tôi xin thưa thiệt là vừa mừng, vừa lo“

radiobalochi.org - Chiều 23/10, sau thời điểm được bầu giữ chức chủ tịch nước, ông Nguyễn Phú Trọng tuyên thệ hoàn hảo trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp.
Clip: quản trị nước Nguyễn Phú Trọng tuyên thệ nhậm chức radiobalochi.org - Ngày 23/10, Tổng túng thư Nguyễn Phú Trọng đã được Quốc hội khoá XIV thai giữ chức vụ quản trị nước, nhiệm kỳ 2016-2021.


Clip: quản trị nước Nguyễn Phú Trọng tuyên thệ nhậm chức

radiobalochi.org - Ngày 23/10, Tổng túng thư Nguyễn Phú Trọng đã làm được Quốc hội khoá XIV thai giữ chức vụ quản trị nước, nhiệm kỳ 2016-2021.


bao gồm trị buôn bản hội quả đât kinh tế tài chính thể dục văn hóa truyền thống vui chơi lao lý du ngoạn
quân sự chiến lược - Quốc chống sức mạnh Đời sống công ty lớn Ô tô - Xe máy Nhà đẹp nhất mắt nhìn Multimedia technology