LỄ TANG ĐỒNG CHÍ ĐỖ MƯỜI

(HNMO) - Ngày7-10, Lễ truy tìm điệu được tổ chức triển khai trọng thể tận nhà tang lễ quốc gia, số 5 trần Thánh Tông (Hà Nội) theo nghi thức Quốc tang. Nguyên Tổng túng bấn thư Đỗ Mười được chôn cất tại quê hương, khu Ma Vang, xã 1, làng mạc Đông Mỹ, thị trấn Thanh Trì, tp Hà Nội.

Bạn đang xem: Lễ tang đồng chí đỗ mười

*

Tổng túng bấn thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng ban Lễ tang nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười, đại diện lãnh đạo Đảng, nhà nước hiểu điếu văn tưởng niệm và gửi tiễn đồng chí Đỗ Mười.


Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng phòng ban Lễ tang nguyên Tổng túng thiếu thư Đỗ Mười, thay mặt lãnh đạo Đảng, đơn vị nước đọc điếu văn tưởng niệm và chuyển tiễn đồng chí Đỗ Mười.


*

Ông Nguyễn Duy Trung, con trai nguyên Tổng túng thiếu thư Đỗ Mười, đại diện gia đình phân phát biểu phân trần lòng cảm ơn tới các bạn hữu lãnh đạo Đảng, bên nước, những người bạn thế giới đã tới chia bi lụy cùng gia đình.


Ông Nguyễn Duy Trung, đàn ông nguyên Tổng túng thư Đỗ Mười, đại diện gia đình phạt biểu bày tỏ lòng cảm ơn tới các bè bạn lãnh đạo Đảng, công ty nước, những người dân bạn nước ngoài đã cho tới chia bi thảm cùng gia đình.


*

Tổng túng bấn thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng mạo Nguyễn Xuân Phúc, Quyền chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, các đồng minh lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước; Thủ tướng tá Lào Thongloun Sisoulith, các vị khách thế giới cùng gia đình bè bạn Đỗ Mười dành một phút mang niệm nguyên Tổng túng thư Đỗ Mười tại Lễ truy vấn điệu.


Tổng túng thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng tá Nguyễn Xuân Phúc, Quyền quản trị nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, các đồng chí lãnh đạo, nguyên chỉ đạo Đảng, nhà nước; Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith, các vị khách nước ngoài cùng gia đình đồng minh Đỗ Mười dành riêng một phút mang niệm nguyên Tổng túng thư Đỗ Mười tại Lễ tróc nã điệu.


*

Tổng túng bấn thư Nguyễn Phú Trọng và các bạn bè lãnh đạo, nguyên chỉ đạo Đảng, nhà nước đi vòng quanh linh cữu lần cuối, vĩnh biệt bạn hữu Đỗ Mười.


Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng với các bạn hữu lãnh đạo, nguyên chỉ đạo Đảng, nhà nước đi vòng xung quanh linh cữu lần cuối, vĩnh biệt đồng minh Đỗ Mười.


*

Đội tiêu binh triển khai nghi lễ chuyển di ảnh, gối huân huy chương cùng linh cữu bạn hữu Đỗ Mười ra xe cộ tang.


Đội tiêu binh thực hiện nghi lễ chuyển di ảnh, gối huân huy chương với linh cữu bạn hữu Đỗ Mười ra xe pháo tang.


*

Tổng túng thiếu thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đưa linh cữu bạn hữu Đỗ Mười ra xe pháo tang.


*


Xem thêm:

*

Tổng túng thiếu thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng mạo Nguyễn Xuân Phúc cùng các bạn hữu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, đơn vị nước bên xe tang chở linh cữu bạn bè Đỗ Mười.


Tổng túng bấn thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng tá Nguyễn Xuân Phúc cùng các bạn hữu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, bên nước bên xe tang chở linh cữu bạn bè Đỗ Mười.


*


*

các tầng lớp nhân dân tiễn đưa nguyên Tổng túng thư Đỗ Mười.


*

những tầng lớp nhân dân tống biệt nguyên Tổng túng bấn thư Đỗ Mười.


*

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, trực thuộc Ban túng thư trần Quốc Vượng thuộc nhiều bằng hữu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo v.i.p của Đảng, đơn vị nước, mặt trận Tổ quốc vn và phần đông nhân dân địa phương tham dự buổi lễ an táng.


Tổng túng thư Nguyễn Phú Trọng, sở tại Ban túng thiếu thư trằn Quốc Vượng cùng nhiều bạn bè lãnh đạo, nguyên lãnh đạo v.i.p của Đảng, bên nước, chiến trận Tổ quốc vn và phần đông nhân dân địa phương tham dự buổi lễ an táng.


*

Tổng túng thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đoàn các đồng minh lãnh đạo, nguyên chỉ đạo Đảng, công ty nước, chiến trận Tổ quốc vn thả hầu như nắm đất đầu tiên xuống huyệt tuyển mộ nguyên Tổng túng bấn thư Đỗ Mười.


Tổng túng thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đoàn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, đơn vị nước, mặt trận Tổ quốc nước ta thả phần lớn nắm đất đầu tiên xuống huyệt mộ nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười.


*

mộ nguyên Tổng túng thư Đỗ Mười tại quê nhà ông - khu vực Ma Vang, xóm 1, thôn Đông Mỹ, thị xã Thanh Trì, thành phố Hà Nội.


tuyển mộ nguyên Tổng túng bấn thư Đỗ Mười tại quê hương ông - khu Ma Vang, xóm 1, làng mạc Đông Mỹ, thị trấn Thanh Trì, thành phố Hà Nội.


*

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng sở tại Chính phủ, trưởng phòng ban Tổ chức Lễ tang tuyên bố cảm ơn và tuyên bố ngừng Lễ Quốc tang nguyên Tổng túng thiếu thư Đỗ Mười.


Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ chủ yếu trị, Phó Thủ tướng sở tại Chính phủ, trưởng ban Tổ chức Lễ tang tuyên bố cảm ơn cùng tuyên bố xong xuôi Lễ Quốc tang nguyên Tổng túng thư Đỗ Mười.