Dđiểm Chuẩn Đại Học Kiến Trúc

Trường Đại học tập Kiến trúc Hà Nội bằng lòng thông tin ngưỡng bảo đảm an toàn unique đầu vào năm 2021.

Tmê mẩn khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2021

Điểm sàn trường Đại học tập Kiến trúc Hà Nội năm 2021

Mức điểm dấn làm hồ sơ đăng ký xét tuyển chọn của trường Đại học Kiến trúc thủ đô năm 2021 nlỗi sau:

Ngành xét tuyểnNăm 2021
Nhóm ngành 122.0
Kiến trúc
Quy hoạch vùng và đô thị
Quy hoạch vùng với đô thị (Chulặng ngành Thiết kế đô thị)
Nhóm ngành 222.0
Kiến trúc chình ảnh quan
Kiến trúc Chương thơm trình tiên tiến
Nhóm ngành 317.5
Thiết kế thiết kế bên trong
Điêu khắc
Nhóm ngành 416.0
Kỹ thuật cấp cho bay nước
Kỹ thuật hạ tầng (Chuim ngành Kỹ thuật hạ tầng đô thị)
Kỹ thuật hạ tầng (Kỹ thuật môi trường đô thị)
Kỹ thuật hạ tầng (CN Công nghệ cơ điện công trình)
Kỹ thuật thành lập công trình giao thông
Các ngành (Xét tuyển theo đối chọi ngành) 
Thiết kế vật dụng họa17.5
Thiết kế thời trang17.5
Kỹ thuật chế tạo (Xây dựng gia dụng với công nghiệp)17.0
Kỹ thuật tạo ra (Xây dựng công trình ngầm đô thị)16.0
Kỹ thuật desgin (Quản lý dự án công trình xây dựng)17.0
Công nghệ nghệ thuật vật tư xây dựng16.0
Quản lý xây dựng16.5
Quản lý kiến tạo (Quản lý không cử động sản)16.5
Kinch tế xây dựng16.5
Công nghệ thông tin17.0
Công nghệ thông tin (Công nghệ nhiều pmùi hương tiện)18.0

Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Kiến trúc Hà Nội năm 2021

1. Điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ

Điểm chuẩn trúng tuyển học bạ ngôi trường Đại học tập Kiến trúc thủ đô hà nội năm 2021 nlỗi sau:

Tên ngànhĐiểm trúng tuyển chọn HB năm
20202021
Nhóm ngành 1
Kiến trúc18/
Quy hoạch vùng cùng đô thị18/
Nhóm ngành 2
Kiến trúc cảnh quan18/
Kiến trúc Chương thơm trình tiên tiến18/
Nhóm ngành 3
Thiết kế đồ vật họa18/
Thiết kế thời trang18/
Nhóm ngành 4
Thiết kế nội thất 18/
Điêu tự khắc 18/
Nhóm ngành 5
Kỹ thuật cấp bay nước1818
Kỹ thuật hạ tầng đô thị1818
Kỹ thuật môi trường xung quanh đô thị1818
Công nghệ cơ điện công trình1818
Kỹ thuật thiết kế công trình giao thông1818
Các ngành riêng lẻ 
Xây dựng gia dụng và công nghiệp18/
Xây dựng dự án công trình ngầm đô thị1819
Công nghệ chuyên môn vật tư xây dựng1819
Quản lý xây dựng18/
Kinc tế xây dựng18/
Công nghệ thông tin18/
Quản lý dự án xây dựng21

2. Điểm chuẩn chỉnh theo cách tiến hành xét điểm thi THPT

Điểm chuẩn chỉnh trường Đại học tập Kiến trúc thủ đô theo cách thức xét điểm thi THPT năm 2021 nhỏng sau:

*
*

Tsi mê khảo điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn ngôi trường Đại học tập Kiến trúc Thành Phố Hà Nội các năm kia dưới đây:

Tên ngànhĐiểm chuẩn
20192020
Nhóm ngành 1
Kiến trúc26.528.5
Quy hoạch vùng cùng đô thị24.7526
Nhóm ngành 2
Kiến trúc chình ảnh quan23.324.75
Kiến trúc Cmùi hương trình tiên tiến2022
Nhóm ngành 3
Thiết kế thiết bị họađôi mươi.522.25
Thiết kế thời trang19.2521.5
Nhóm ngành 4
Thiết kế thiết kế bên trong 1820
Điêu xung khắc 17.520
Nhóm ngành 5
Kỹ thuật cấp thoát nước1416
Kỹ thuật hạ tầng đô thị1416
Kỹ thuật môi trường xung quanh đô thị1416
Công nghệ cơ năng lượng điện công trình/16
Kỹ thuật xây đắp dự án công trình giao thông1416
Các ngành riêng biệt lẻ
Xây dựng gia dụng cùng công nghiệp14.516.05
Xây dựng công trình ngầm đô thị14.515.85
Công nghệ nghệ thuật vật liệu xây dựng/15.65
Quản lý xây dựng15.517.5
Kinh tế xây dựng1517
Công nghệ thông tin17.7521