Danh Sách Ủy Viên Trung Ương Khóa Xiii

(Chinhphu.vn) - Ngày 1/2, trên phiên Bế mạc Đại hội XII, bè bạn Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ chính trị khóa XIII đã report kết quả bầu cử nhân sự Bộ chủ yếu trị, Tổng bí thư, Ban túng bấn thư, Ủy ban chất vấn Trung ương, chủ nhiệm Ủy ban khám nghiệm Trung ương.

Bạn đang xem: Danh sách ủy viên trung ương khóa xiii


*
Hội nghị lần đầu tiên Ban Chấp hành trung ương Đảng cùng sản nước ta khóa XIII.

I - Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XIII đã bầu 18 bạn hữu Ủy viên Bộ chủ yếu trị Ban Chấp hành trung ương khóa XIII, gồm:

1. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng túng thiếu thư Ban Chấp hành tw Đảng khóa XII, chủ tịch nước cùng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng thiết yếu phủ

3. Đồng chí Phạm Minh Chính, trưởng ban Tổ chức Trung ương

4. Đồng chí vương Đình Huệ, túng bấn thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu chính phủ khoá XIV thành phố Hà Nội

5. Đồng chí Trương Thị Mai, trưởng ban Dân vận Trung ương

6. Đồng chí Võ Văn Thưởng, trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

7. Đồng chí Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng chủ yếu phủ, bộ trưởng Bộ ngoại giao

8. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, túng thiếu thư Thành uỷ tp Hồ Chí Minh

9. Đồng chí đánh Lâm, bộ trưởng Bộ Công an

10. Đồng chí Phan Đình Trạc, trưởng phòng ban Nội thiết yếu Trung ương

11. Đồng chí trần Cẩm Tú, nhà nhiệm Uỷ ban Kiểm tra tw khóa XII

12. Đồng chí Phan Văn Giang, Tổng tư vấn trưởng Quân đội quần chúng Việt Nam, lắp thêm trưởng cỗ Quốc phòng.

Xem thêm:

13. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Toà án nhân dân về tối cao

14. Đồng chí trần Thanh Mẫn, chủ tịch Uỷ ban tw Mặt trận giang sơn Việt Nam

15. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc học viện chuyên nghành Chính trị tổ quốc Hồ Chí Minh, quản trị Hội đồng trình bày Trung ương

16. Đồng chí Lương Cường, nhà nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội quần chúng. # Việt Nam

17. Đồng chí nai lưng Tuấn Anh, bộ trưởng liên nghành Bộ Công Thương, kiêm Phó Trưởng Ban kinh tế tài chính Trung ương

18. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, bộ trưởng Bộ Tài chính

II- Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XIII đã bầu đồng minh Nguyễn Phú Trọng, Tổng túng bấn thư Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XII, quản trị nước cùng hòa làng mạc hội công ty nghĩa nước ta giữ chức Tổng bí thư Ban Chấp hành tw Đảng khóa XIII.

III- Ban túng thư tw khóa XIII có một số bạn hữu Ủy viên Bộ bao gồm trị được Bộ thiết yếu trị phân công gia nhập Ban túng thư cùng 5 đồng chí được bầu tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành trung ương khóa XIII, gồm:

1. Đồng chí Lê Minh Hưng, Chánh Văn phòng trung ương Đảng

2. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó công ty nhiệm Tổng cục chủ yếu trị Quân đội quần chúng Việt Nam

3. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, bộ trưởng, nhà nhiệm Ủy ban Dân tộc

4. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Phó công ty nhiệm sở tại Ủy ban soát sổ Trung ương

5. Đồng chí Lê Minh Khái, Tổng Thanh tra chủ yếu phủ

IV- Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XIII đã thai Ủy ban Kiểm tra tw khóa XIII, gồm 19 đồng chí:

1. Đồng chí è Cẩm Tú, Ủy viên Bộ thiết yếu trị khóa XIII, nhà nhiệm Ủy ban Kiểm tra tw khóa XII

2. Đồng chí hồ Minh Chiến, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra trung ương khóa XII

3. Đồng chí Nghiêm Phú Cường, Phó nhà nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương khóa XII

4. Đồng chí Đoàn Anh Dũng, Vụ trưởng, Thư cam kết Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tw khóa XII

5. Đồng chí trằn Thị Hiền, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra tw khóa XII

6. Đồng chí Nguyễn Quốc Hiệp, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra tw khóa XII

7. Đồng chí Nguyễn Văn Hội, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra tw khóa XII

8. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XIII, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương khóa XII

9. Đồng chí Vũ tương khắc Hùng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra trung ương khoá XII

10. Đồng chí Hoàng Trọng Hưng, Chánh văn phòng và công sở Ban tổ chức triển khai Trung ương

11. Đồng chí Nguyễn Tiến Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XIII, Phó túng thư tỉnh giấc ủy, chủ tịch Ủy ban quần chúng. # tỉnh Hà Tĩnh

12. Đồng chí tô Duy Nghĩa, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra trung ương khoá XII

13. Đồng chí Võ Thái Nguyên, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra tw khoá XII

14. Đồng chí Nguyễn Văn Nhân, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra trung ương khoá XII

15. Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra trung ương khoá XII

16. Đồng chí è Văn Rón, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XIII, túng bấn thư tỉnh ủy, trưởng phi hành đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh giấc Vĩnh Long

17. Đồng chí nai lưng Đức Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng khóa XIII, Phó công ty nhiệm Uỷ ban Kiểm tra tw khoá XII

18. Đồng chí Cao Văn Thống, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra tw khoá XII

19. Đồng chí Hoàng Văn Trà, Phó công ty nhiệm Ủy ban Kiểm tra tw khoá XII

V - Ban Chấp hành tw Đảng khóa XIII vẫn bầu đồng minh Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ chính trị khóa XIII, túng bấn thư trung ương Đảng khóa XII, công ty nhiệm Ủy ban Kiểm tra tw khóa XII giữ lại chức chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương khóa XIII.

từ bỏ khóa: Đại hội , Bộ chủ yếu trị , quản trị nước , Nguyễn Phú Trọng , Nguyễn Xuân Phúc , chủ yếu trị , Thủ tướng mạo , Phạm Minh chính , vương Đình Huệ , è Tuấn Anh , Nguyễn chủ quyền , Lương Cường , Đinh Tiến Dũng , Phan Văn Giang , sơn Lâm , Trương Thị Mai , è cổ Thanh Mẫn , Phạm rạng đông , Nguyễn Văn đề nghị , Nguyễn Xuân chiến hạ , Võ Văn Thưởng , Phan Đình Trạc , nai lưng Cẩm Tú , Đỗ Văn Chiến , Bùi Thị Minh Hoài , Lê Minh Hưng , Lê Minh Khái , Nguyễn Trọng Nghĩa , trần Cẩm Tú