Hạnh Phúc Lang Thang

trước kia em như hoa sen, Mang các giáng hiền số đông khi chiều lên, trước kia em như sương trong, Nép bên trên bông hồng, mượt trên cánh nhung. Ngày xưa em như cung tơ, mang đến đời thẫn thờ, mang đến tôi dệt mơ Đường khuya tay đan ngón tay, Ước mang đến đời cầu mơ dài. Nhưng lại năm tháng vô tình, mà lòng tín đồ cũng vô tình, Rồi mộng úa cầm cố màu xanh, người yêu xa bến mộng, Đò xưa vẫn sang sông, cái đời trôi mênh mông, dáng vẻ xưa nay xa rồi, Đường khuya mưa rơi rơi, Phố xưa quên một người, cẳng bàn chân gieo solo côi, Gió với theo cơn rét mướt Về rót lệ trên môi. Ngày ấy yêu em say mê, Tôi nào nghĩ gì đến câu từ ly ái tình không xanh như thơ, Đến chung hơi thở, rồi trôi siêu xa. Niềm hạnh phúc lang thang như mây, mang đến hồn héo gầy, khi ta còn đây, Từng tối hôm qua trong giấc mơ, Vẫn mong chờ có em về.

Bạn đang xem: Hạnh phúc lang thang


Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Cách Khắc Phục Quạt Laptop Lúc Chạy Lúc Không, Quạt Laptop Lúc Chạy Lúc Không

Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.