Aula virtual do ies as barxas

*

*

*
*
*
*

*

Pode descargar aquí o impreso de autorización para a recollida do alumnado. O cubry también y también o entrega en conserxería cando recolla ao seu fillo.

Tu lees esto: Aula virtual do ies as barxas


*

*


Para incapacitación das familias y también dos/das propios interesados, mandamos un conjunto dy también vínculos quy también nos poden axudar a utilizar as novas tecnoloxías de xeito responsable:

Báixaty también a aplicación gratuíta dy también móbil PROTÉGETE. Alí poderas informarte, contactar coa línea dy también axuda ou denunciar un caso quy también ti coñezas.


*

Ademáisdo método tradicional do sms, empleamos unha nova maneira de comunicación coas familias: mensaxes por TokApp. Para que poidas percibir as mensaxes que chy también enviamos a través do TokApp, só tes quy también instalar GRATUITApsique no teu móbil a aplicación correspontenty también e que atoparás aquí.


Co obxectivo dy también axilizar as comunicacións coas familias, dende o IES AS BARXAS, propoñémoslly también aos PAIS/NAIS de alumnos quy también instalen nos seus teléfonos móbiles a aplicación ABALAR MÓBIL, coa quy también poderán recibir comunicación do centro de xeito máis inmediato (faltas dy también asistencia, xustificar as faltas de asistencia, faltas dy también conducta, concertar citas co titor/a y también cualificación dos seus fillos)


Hoxe o Faro dy también Vigo dá conta dos incribles achádegos do noso proxecto "O bosquy también animado", do Club de Ciencias, cos profes Fran e Raúl á cabeza. Un traballo espectacular quy también tamén ten recompensas!

*


Comezamos as actividades desty también curso 2021-2022 cunha saída do noso conjunto STEMBACH ao CIBUS e ao Museo dy también Historia Natural, en Santiago. Aí van algunhas fotos:

*
*


Poden descargar esta declaración responsable no seguinte enlace:

https://drive.google.com/file/d/1iXNiXvUzK-AIQkfLlAW5V_d0bKY8tlF1/view?usp=sharing

*


Bo día

Informamos dy también quy también están dispoñibles os vales dy también material para o alumnado xa matriculado, e quy también poderán recollelos en horario dy también 9:00 a 14:00h dy también luns a venres no instituto.

Ver más: Como Desactivar Buscar Mi Iphone 6 Plus? Como Desactivar Buscar Mi Iphone (Find My Iphone)


Informamos de quy también xa teñen á súa disposición, no taboleiro do vestíbulo do instituto, as listaxes provisionais de vales dy también material para o vindeiro curso.

Moitas grazas


LISTAXe De LIBROS Dy también TEXTO PARA BACHARELATO CURSO 2021-2022

FONDO SOLIDARIO De LIBROS Dy también TEXTO e AXUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR CURSO 2021-2022

FONDO SOLIDARIO De LIBROS De TEXTO e AXUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR CURSO 2021-2022

Deborate a que o IES As Barxas participa no vindeiro curso 2021-dos mil veintidos no Proxecto E-Dixgal en todos os niveis da ESO, o alumnado non poderá solicitar o fondo solidario dy también libros de texto. Só sy también poderán pedir as axudas para o material escolar, sempry también y también cando se cumpran os requisitos quy también se especifican a continuación.

REQUISITOS

·

. Axudas de material para o alumnado de toda a ESO:

·

- Renda per cápita do ano 2019 igual ou inferior a 6.000 €

- Ter devoltos os libros adquiridos coa axuda anterior ya antes do 25 dy también xuño, agás os libros das materias pendentes para setembro.

Ver más: Las Obras Mas Importantes De Salvador Dali, Los Cuadros Más Famosos De Salvador Dalí

PRAZO SOLICITUDES

·

. Do 2uno dy también maio ao 2dos dy también xuño, para todo o alumnado, agás para o alumnado que repita 4ºESO quy también ten un mes desde a matrícula.

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica no formulario normalizado (anexo I) disponible na aplicación informática Fondolibros, https://www.radiobalochi.org.es/fondolibros, a través da sede electrónica da radiobalochi.org de Galicia, https://sede.radiobalochi.org.gal

Opcionalmente, poderansy también presentar as solicitudes presencialpsique nos centros docentes ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

https://www.radiobalochi.org/portal/sites/web/files/anunciog0598-070521-0001_gl.pdf